Líbí se vám tyto stránky?

Ano (247 | 75%)
Ne (83 | 25%)
HKZ.gif

28.duben 2011   -    Setkání členů Aktivu zasloužilých hasičů okresu Klatovy

Toto setkání bylo v pořadí 16té.a zúčastnilo se ho 129 členů z 299 pozvaných a 16 hostů.Prezenci a výběr poplatku zajišťovali paní Jana Poláková a pan Karel Voráček.O 9té hodině zazněla hasičská znělka v podání pana Ladislava Kaisera ,která odstartovala jednání.

Paní Marie.Podstatná zahájila setkání a přivítala hosty,kteří přijali pozvání.Právě zesnulému Jiřímu Seidlovi a všem dalším zemřelým členům byla věnována tichá vzpomínka.

Zprávu o činnosti našeho Aktivu přednesl Pan Václav Drha.Seznámil přítomné s akcemi minulého období a nastínil plány roku letošního.

Pan J Veith informoval o činnostech a soutěžích z pohledu starosty OSH a velitele ORV.

Pan Marián z Aktivu ZH Domažlice pozdravil naše jednání a dobře hodnotil rozvíjející se spolupráci obou Aktivů.Zmínil společný zájezd do Českého Lesa,který byl velmi zdařilý navzdory nepříznivému počasí.

Pan J. Šmídl,vedoucí KRR při OSH KT uvedl přehled o hospodaření OSH .

Pan B.Bucifal,vedoucí ORM ,informoval naše členy jak vypadá práce s mladou generací hasičů v našem okrese a jaká je spolupráce s hasiči z CHamu na tomto úseku.

Paní Zd.Hošťálková,náměstkyně starosty, přítomným představila trasu připravovaného společného výletu na Šumavu,z Klatov mohou jet dle zájmu 2 autobusy a totéž se předpokládá u Aktivu Domažlice.Zájemci se mohou přihlásit u p.Polákové a p.Voráčka a zaplatit zálohu 200.-kč

Vedoucí Aktivu ZH Plzeňského kraje p.Ol.Zajíček se zmínil o evidenci Zasloužilých hasičů

i  v ostatních OSH kraje včetně jejich práce.

Paní H.Králová ,vedoucí ORŽ ,se pochlubila prací žen v našem okrese,zmínila práci ORŽ, soutěže žen na všech úrovních,i práci žen ve sborech.

Pan ing.J.Majer ,vedoucí ORP,uvedl jak pracuje Rada a zajišťuje proškolování preventistů.  

Starosta města p,Mgr R.Salvetr kladně hodnotil činnost hasičů, neboť se účastní všech akcí hasičů na které je pozván ,pokud mu to povinnosti dovolí.Ožehavou otázkou dneška je kapacita místa setkání při narůstajícímu zájmu aproto nám přislíbil v tomto směru pomoc.

Velmi dobře hodnotil také součinnost profesionálních a dobrovolných hasičů.

Starosta KSH,pan J.Černý vysvětlil rozdělování finančních prostředků,dále sdělil,že

Krajské sdružení eviduje 100 nositelů titulu Zasloužilý hasič,z toho v našem okrese je jich

36.Zmínil se i o tom,že se připravuje ve Zbiroze objekt pro rekreační pobyt členů.

Ředitel HZS ÚO KT pan plk.A.Bucifal informoval o technickém vybavení prof.hasičů,o dotacích pro výjezdové jednotky,o rozdělení finančních prostředků.2 nové cisterny ,které letos náš kraj dostane,přijdou do našeho okresu.

Dalším bodem programu bylo předání Pamětních listů jubilantům k jejich životním výročím.

Všechny přítomné ženy obdržely květinu.Tím skončila oficiální část našeho setkání.

Poté bylo podáno občerstvení a pak už se povídalo,vzpomínalo,a v neposlední řadě také zazpívalo při muzice.Rozešli jsme okolo 14 hodiny.

Pozvali jsme také redaktora Klatovského deníku pana D.Kojana ,aby informoval veřejnost o našem setkání jak písmem tak fotem.

Další fotodokumentaci zajistil člen našeho Aktivu pan Nový.

Kalendář akcí
Poslední změny
oznámení poj. události - úraz - ostatní
Členské přihlášky hasičů a mladých hasičů - ostatní
Věkové tabulky pro MH a dorost - ORM
formuláře ke stažení pro MH - ORM
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS - aktuálně
kurzy pro hlavní vedoucí táborů - aktuálně
Nabídka pracovního místa - titulní str.
soutěž Dávají za nás ruku do ohně - aktuálně
soutěže OSH a PHL - soutěže 2019
doplněná pravidla PHL - soutěže 2019
PRAVIDLA ŠUMAVSKÉ LIGY V DISCIPLÍNÁCH TFA 2019 - aktuálně
dotace na tábory - ORM
kalendář soutěží 2019 - soutěže 2019
rozhodčí pro jednotlivá kola PHL - soutěže 2019
zápis z VV 26.6. - výkonný výbor
zápis z OKRR 10.7. - OKRR
výsledky PHL Sušice - soutěže 2019
výsledky PHL Slavošovice - soutěže 2019
výsledky PHL - Nýrsko, Malá Víska - soutěže 2019
zápis z ORŽ 4.9. - ORŽ
Stránky vytvořil Radek Sedláček
Administrace: Mgr. Lenka Martinová
email: LenkaNohova@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one